Nederland heeft al lange tijd de naam van een land van het water. Dat is niet zo heel vreemd. De hele geschiedenis van Nederland staat in het teken van het water. Waar het land nu ligt, was vroeger voornamelijk water. Grote delen van het land moesten drooggelegd worden voordat er bewoning mogelijk was en deze bewoners leefden er goed vanwege het water. Het was mogelijk om te vissen, het jagen werd makkelijker gemaakt dankzij de drinkplaatsen voor het wild en daarnaast bleek het makkelijker om een vorm van handel op te zetten aangezien de verbindingen via het water eenvoudig op te zetten waren.

Het water speelt ook tegenwoordig nog een grote rol in Nederland. Het maakt onderdeel uit van de infrastructuur, heeft gezorgd voor een grote voorsprong ten opzichte van de overige landen en zorgt ook voor veel toerisme vanuit het buitenland en het binnenland.

Nederland zonder water

Het is nauwelijks voor te stellen hoe Nederland eruit zou zien zonder water. De grotere rivieren zoals de Maas, de Waal, de Lek en de Rijn speelden een grote rol. De IJssel, de rivier die vaak vergeten wordt, heeft ook een grote rol gespeeld en bepaalt nog altijd een groot deel van het landschap. Wat was Nederland geweest als de turfstekers de producten niet af hadden kunnen voeren over het water? Hoe had Nederland eruit gezien als er geen Hanzesteden waren geweest in de Middeleeuwen, en wanneer het geen Watergeuzen gehad zou hebben?

Het is niet alleen moeilijk om het je voor te stellen, het is ook onnodig. Nederland is zo goed als synoniem geworden voor water en heeft er vaak mee overhoop gelegen. Zo is de watersnoodramp van 1953 nog steeds een groot gedeelte van de Nederlandse geschiedenis, en hebben we de dijken nodig gehad om het mogelijk te maken dat Nederland zou blijven bestaan. Het droogleggen van de Flevopolder was één van de grootste Nederlandse overwinningen, maar wist je dat Nederlanders ook in het buitenland druk zijn geweest met de strijd tegen het water? Internationaal stonden de Nederlanders bekend als de beste dijkenbouwers en dreggende mensen, die precies wisten wat ze deden.

Hoe belangrijk is het water?

Nederland had nooit zo groot en prominent kunnen worden wanneer het geen water had gehad. De rivieren, kanalen en de havens hebben een enorme rol gespeeld bij het opzetten van de economie, het veiligstellen van het land en het uitbouwen van de bestaande mogelijkheden. Bovenal hebben de havens en de rivieren de vroege bewoning mogelijk gemaakt, die er voor zorgde dat het land al een grote naam kreeg in de tijd van de Romeinen. Zij waren actief aanwezig in steden als Maastricht en Nijmegen en dat had voornamelijk te maken met de aanwezigheid van de rivieren. Vanaf dat moment is Nederland steeds verder uitgebouwd, met veel successen in de strijd tegen het water, en met nederlagen waaruit lering getrokken werd voor de toekomst die nog veel meer uitdagingen zou laten zien op dit gebied.